GIA CÔNG CHI TIẾT

Chia sẻ lên:
 Năm 2010: Là cơ sở sản xuất chuyên gia công cơ khí chính xác chi tiết máy, đồ gá, khuôn mẫu. 
Năm 2014 thành lập công ty TNHH với tên Khôi Lạc 
Khách hàng chính: Công ty Fujiyama Giken, Công ty TNHH STk, Công ty CP Thực Phẩm á Châu, Công ty TNHH Kim Trực,..